Logga_Sara_Ravid_Photography

Prislista

Rekommenderade priser SFF, Svenska Fotografers Förbund:

Fotografering:                       
Startavgift*                          
Pris per porträtt:                   
Pris per miljöbild:                   
Fotografering heldag:

1500 kr/tim
1500 kr
600 kr/st
450 kr/st

10 000 kr

Dessa priser är exklusive moms. Minsta debitering är 3000 kr.

 

*Startavgiften inkluderar förberedelser, packning av utrustning och uppladdning, sortering, bildbehandling samt konvertering och leverans av filer.

Priset beror på hur många timmar fotograferingen beräknas ta, vilken typ av bilder ni vill ha samt hur många som ska ingå och hur de ska användas.
 

Kontakta mig för ett mer exakt pris utifrån just Era behov.
 
 

Villkor

Orginalmaterial är fotografens egendom och får användas för att marknadsföra fotografens egen verksamhet såvida inte annat överrenskommits skriftligen.

Bilderna får endast användas av beställaren och får ej upplåtas till tredje part utan fotografens skriftliga godkännande.

Friköp av bilder för obegränsad användning debiteras 100% av den totala bildkostnaden.


Vid all officiell publicering (ex internet/tidning) skall fotografens byline finnas med i någon form.

Bilderna får beskäras men inte i övrigt ändras utan fotografens godkännande.

Urval samt filer

Fotografen gör grundurvalet av bilder som levereras för påseende, beställaren gör det slutliga urvalet utifrån dessa och alla filer levereras som både högupplösta samt lågupplösta jpeg.

Avbokning

Vid avbokning av fotograferingsuppdraget från beställarens sida, som inte sker senast en (1) vecka innan överenskommen fotograferingstidpunkt, äger Fotografen rätt att erhålla ersättning från beställaren med 50% av det totala arvodet som ersättning för uteblivna inkomster. Detta gäller ej ombokningar.

Reklamation

Beställaren ska snarast granska levererat urval av bilder. Eventuell reklamation ska ha inkommit till fotografen inom tre (3) arbetsdagar från beställarens mottagande av urvalet.

Reklamation kan endast ske om bilderna är av dålig teknisk kvalitet, (tex oskarpa) eller inte alls motsvarar det som överrenskommits innan fotograferingen.

Reklamation kan ej ske efter det att beställaren godkänt urvalet. 

GDPR

Det är beställarens skyldighet att se till att GDPR efterföljs gällande ev personal som fotograferas under uppdraget.
Inga personuppgifter sparas av mig efter att uppdraget är slutfört.

Vad är det som kostar när du anlitar en proffessionell fotograf?
 

När du anlitar en professionell fotograf ska du kunna utgå ifrån att du får ett professionellt resultat. En professionell fotograf skapar tillfället för din bild och låter inte de tillfälliga omständigheterna styra resultatet. Det är prisvärt att få en bra bild korrekt levererad. En bild med såväl hög teknisk kvalitet som kvalitet avseende vad bilden ska förmedla ger ett mervärde för dig som bildköpare.

Olika fotografer tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, spetskompetens eller särskild utrustning kan göra att vissa fotografer är särskilt efterfrågade - vilket såklart påverkar priset.
Det pris en professionell fotograf sätter på sina tjänster ska även täcka alla de omkostnader som han eller hon har i företaget, vilka varierar bland annat beroende på var fotografen är verksam och vilken utrustning han eller hon har. Här ska även kostnader för pension, semester, fortbildning, administration och liknande tas med i beräkningsunderlaget.
Och glöm heller inte att varje fotograf efter själva fotograferingen har minst lika många timmars arbete framför datorn.

​Ur SFF's prisguide.